Sociální podnik

naše zásady sociálního podniku

 

  • SPOLEČENSKY PROSPĚŠNÝ CÍL

V našem obchodě sledujeme společensky prospěšný cíl a zaměstnáváme a začleňujeme osoby znevýhodněné na trhu práce. 

  • SOCIÁLNÍ PROSPĚCH

Integrujeme osoby ze znevýhodněných skupin. Zaměstnáváme přes 50% osob ze znevýhodněných skupin. Naše zaměstnankyně se podílí na směrování podniku. Při nákupu obuvi na novou sezónu bereme na vědomí její poznatky z prodeje. V naší prodejně se Mgr. Sísová pravidelně setkává s prodavačkami. Společně probíráme náměty ke zlepšení, připomínky a názory našich paní prodavaček. Školíme OZP zaměstnance na téma sociální podnikání a další relevantní témata k našemu oboru, abychom náležitě budovali jejich kapacity. Pravidelně se u nás konají BOZP školení a podporujeme psychosociální podporu vzhledem k jejich znevýhodnění.

  • EKONOMICKÝ PROSPĚCH

Minimálně 51% zisku reinvestujeme do rozvoje, tzn. reinvestování do dalšího nákupu obuvi a rozšiřování nabídky a marketingu. Taktéž v rámci možnosti navyšujeme zaměstnankyním plat a podle jejich zapojení i periodické odměny (Vánoce).

Podnik vede Mgr. Terezie Sísová. Její funkce je majitelka a vedoucí pracovnice. Jedná se o OSVČ a v žádném případě nepodléhá v manažerském rozhodování a řízení na externích subjektech.

  • ENVIRONMENTÁLNÍ PROSPĚCH

Zohledňujeme evnironmentální aspekty při prodeji. Plastové sáčky pouze prodáváme. Jako bonus našim prodavačkám dopřáváme kvalitní kávu zdarma, nejčastěji Fairtrade. Klademe důraz na zásady tzv. zeleného úřadování (recyklovaný papír, oboustranné tisknutí a další kancelářské potřeby, eko-drogerie v provozovně). Nepoužíváme klimatizaci a tím šetříme životní prostředí. Používáme energeticky úsporné spotřebiče (kávovar – rok výroby 2017). Po ukončení směny, odpojujeme spotřebiče ze sítě a tím se taktéž chováme šetrně.

  • MÍSTNÍ PROSPĚCH

Přednostně uspokojujeme potřeby místní poptávky. Svojí činností napomáháme k oživování obchodního centra Albert v Židenicích i v Medlánkách. Náš obchod je hojně navštěvován maminkami s dětmi, proto se místo stává rušnějším, více lidmi navštěvovaným. Stává se centrem setkávání. Jsme ve spolupráci s místními aktéry.

Zpět do obchodu